Pojetí, etika, etiketa a tradice karate

Tento článek vznikl spoluprací dvou autorů, kteří si uvědomují nedokonalost své práce, která se týká tak ožehavého, rozsáhlého a komplikovaného tématu. Nedělají si žádný nárok na správnost svých názorů, což není do důsledku nijak možné díky jejich západní výchově a vzdělání, ale chtěli by pouze podnítit zájem o jimi nastíněnou závažnou problematiku. Continue reading „Pojetí, etika, etiketa a tradice karate“